Construcció Modular – Compact Habit
| Inici | Mòdul Compact Habit| Aplicacions
Interior módulos industrializados Reus
Aplicacions. Segmentació de mercats


La segmentació de mercats està basada en la funcionalitat i ús de cadascun dels edificis que es poden construir mitjançant els mòduls industrialitzats de Compact Habit. Cada mercat té unes característiques específiques que fan que valorin d’una manera diferent cadascuna de les avantatges competitives del sistema eMii.

 

Així doncs, s'han identificat 6 segments de mercat:

  • Residencial
  • Sanitari
  • Turístic
  • Docent
  • Oficines
  • Altres