Construcció Modular – Compact Habit
| Inici | Mòdul Compact Habit| Característiques | Certificació DITE
Certificació DITE

 

El Document d’Idoneïtat Tècnica Europeu (DITE) per a un producte de la construcció és una avaluació tècnica avorable respecte a l’adequació del producte per a l’ús assignat, basada en el compliment dels sis Requisits Essencials (RE) establerts a la Directiva 89/106/CEE de Productes de la construcció (CPD):

  • RE 1 Resistència mecànica i estabilitat
  • RE 2 Seguretat en cas d’incendi
  • RE 3 Higiene, salut i medi ambient
  • RE 4 Seguretat d’ús
  • RE 5 Protecció contra el soroll
  • RE 6 Estalvi d’energia i aïllament tèrmic


El DITE estableix el marc normatiu regulatori necessari per a tot producte que es posi al mercat, en el cas que no existeixi normativa que sigui d’aplicació per l’esmentat producte, per tal d’assegurar i garantir que aquest compleix els requeriments necessaris per la seva posada en servei.

Els mòduls tridimensionals monolítics de formigó armat d’alta resistència Compact Habit disposen del DITE 11/0266.