Construcció Modular – Compact Habit
| Inici | Avantatges| Qualitat i confort
Confort vivienda modular
Qualitat i confort


Per què Compact Habit ha seleccionat el formigó com a material per a la construcció dels seus mòduls?

La tendència internacional actual va cap a la utilització de materials lleugers. Però Compact Habit utilitza el formigó perquè es demostra que és un material amb grans avantatges, prestacions i unes àmplies perspectives d’evolució tècnica en un futur proper.

Està demostrat que les solucions semipesants tenen grans avantatges i no es poden comparar globalment amb sistemes lleugers.