Construcció Modular – Compact Habit
| Inici | Avantatges| Sostenibilitat
Sostenibilitat. Política mediambiental de Compact Habit

 

La política general de l’empresa inclou els següents principis mediambientals, com a conseqüència de la importància que l’empresa atribueix respecte al medi ambient:

 

  1. La protecció del medi ambient exigeix de tots nosaltres un comportament responsable.
  2. La feina central de la nostra política de protecció mediambiental és la reducció dels impactes mediambientals generats per a l’execució d’una obra.
  3. Compact Habit, garanteix el compliment dels requisits legals vigents en matèria mediambiental.
  4. Revisem periòdicament l’estat de la nostra actuació en matèria de protecció ambiental.
  5. Ens comprometem a seguir un procés de millora continua en aquesta matèria.
  6. Posem els mitjans per a estar formats i informats sobre els aspectes mediambientals propis de la nostra activitat.
  7. Procurem estendre aquesta sensibilitat mediambiental als altres agents que participen en el procés.
  8. Oferim informació mediambiental significativa sobre la nostra empresa al públic interessat.