Construcció Modular – Compact Habit
| Inici | Empresa
Compromís social

 

Compact Habit té la voluntat de vetllar pel benestar de la societat i col·laborar en la millora de la vida diària d’alguns dels sectors més desafavorits. Aquest tipus de participacions en la comunitat no són contemplades com a despesa sinó com a inversions necessàries en tota empresa socialment responsable; es tracta d’una qüestió que va molt més enllà dels diners, es tracta de persones.

És per això que l’empresa té la voluntat de participar en accions de caire social i/o mediambiental diverses, per tal de contribuir, amb el seu compromís, a generar una responsabilitat conjunta en qüestions d’habitatge. L’empresa vol corresponsabilitzar amb les administracions públiques la producció d’habitatges de qualitat i assequibles per tothom.

Per últim, s’ha de destacar la preocupació de l’empresa per cobrir la necessitat d’habitatge en la gent jove, així com, la qualitat de vida en la gent gran.