Construcció Modular – Compact Habit
| Inici | Empresa
Filosofia

 

Visió:
Compact Habit entén l’activitat immobiliària com un servei:

  • A les persones, per satisfer el seu dret a un habitatge digne.
  • A la comunitat, contribuint a la creació de comunitats integrades i cohesionades.
     

Per això, podem afirmar que l'objectiu de l'empresa va més enllà de la simple "fabricació" d'habitatges. Compact habit té el deure, a més a més, de vetllar per la qualitat de vida dels futurs residents dels habitatges que construeix.

Missió:
Compact Habit té com a missió principal innovar en el sector de la construcció per tal de resoldre els problemes existents. Aquest objectiu es centra en proporcionar la màxima qualitat i el màxim comfort en cada edificació construïda minimitzant al màxim l’impacte mediambiental.

Valors:
Els valors del personal i de Compact Habit com a empresa esdevenen un dels eixos principals del dia a dia i del conjunt de l’activitat empresarial de tots els que formen l’empresa. Aquests valors són:

  • Compromís.
  • Integritat.
  • Respecte vers les persones.
  • Dedicació a la qualitat.

 

Aquests valors queden reflectits al codi ètic de l'empresa.