Construcció Modular – Compact Habit
| Inici | R+D+I
Procés


La sistematització i la industrialització de la construcció, requereixen els següents processos, que segueix Compact Habit:

- Treball en col·laboració amb l'equip tècnic redactor del projecte, per aconseguir la màxima optimització, per tal que els processos industrials es puguin dur a terme

- A partir del projecte executiu, Compact Habit redibuixa i adapta el projecte a la metodologia industrial i processos propis de Compact Habit

- Després de la validació del projecte d'enginyeria Compact Habit, inicia els treballs de gestió de compres, magatzem i organització de l'inici de producció.

- Inici de la producció. Els treballs s'organitzen bàsicament en 5 àrees:

  1. Producció del mòdul de formigó on es realitzen els treballs de ferralla, modelat i formigonat.
  2. Línia de muntatge. Zona on es col·loquen els mòduls de formigó i es desplacen al llarg de la nau, a un ritme de dos per dia.
  3. Al final de la línia de muntatge s'estableix una zona de control de qualitat i reparació d'incidències.
  4. Una vegada superat el control de qualitat, el mòdul completament equipat es prepara per al seu emmagatzematge i transport, finalitzant amb un embalatjat total.
  5. Emmagatzematge de mòduls a la zona externa a la nau, fins al transport i muntatge en obra.