Construcció Modular – Compact Habit
| Inici | R+D+I
Tecnologia

 

El sistema eMii planteja uns objectius i requeriments en els quals es fa imprescindible un treball tecnològic constant, per tal que sigui viable.

Les principals aportacions desenvolupades pel departament de R+D+I de Compact Habit són les següents:

  • Màquina per a l’emmotllat de mòduls tridimensionals de mesures màximes (15x5x3.5) m3.
  • Formigó autocompactable de 50MPa amb una resistència mínima de 20MPa a 5h30'. Mitjançant una formulació amb alt grau d'acceleració.
  • Procediment d'execució del mòdul de formigó per a una producció de (2x75= 150m2/dia /màquina).
  • Estructura elàstica en la configuració d'edificis. Cada mòdul és flotant respecte als contigus.
  • Unions elàstiques entre mòduls, resistents al foc, amb propietats acústiques i sísmiques.
  • Sistema de muntatge en sec amb possibilitats de desmuntatge.
  • Sistema de fonamentació in situ o industrialitzada i recuperable.
  • Procediment de línia de muntatge per a l'equipament interior i exterior de mòduls.
  • Procediment de transport i manipulació de mòduls.