Construcció Modular – Compact Habit
| Inici | Avantatges| Qualitat i confort
Acústica del sistema

 

Considerant que el sistema estructural està basat en criteris acústics, es poden obtenir grans resultats en funció de les solucions constructives utilitzades en els mòduls. Un dels grans avantatges és el sistema estructural d’unions elàstiques amb trencament de ponts acústics. Per aquest motiu es pot garantir un gran aïllament.

La màxima optimització en aquest sentit, s’aconsegueix en els casos en què la unitat d’ús (per exemple un habitatge), coincideix amb la unitat d’un mòdul o mòduls. Això permet separacions físiques dobles (doble paret/doble forjat). El resultat final dependrà de l’equipament de materials per als revestiments, paviments i celrasos.
En cas d’espais comunicats on no hi hagi relació d’ús entre els mòduls estructurals, l’eficiència entre espais a nivell horitzontal dependrà de les solucions constructives, aprofitant l’avantatge del sistema entre les diferents plantes.

Com que els resultats acústics depenen de moltes variables, podem agafar com a exemple un edifici plurifamiliar construït per Compact Habit, en el que cada habitatge coincideix amb un mòdul i amb la següent composició de materials:

  • Trasdossat de parets: doble capa de guix laminat (15+15)mm amb estructura autoportant de 48mm.
  • Celràs de guix laminat amb doble capa (15+15)mm.
  • Paviment de parquet laminat de fusta.