Construcció Modular – Compact Habit
| Inici | Avantatges| Qualitat i confort
Estructura


Una de les peculiaritats principals dels mòduls Compact Habit és el sistema estructural flotant, exclusiu en el món, amb avantatges notables respecte els sistemes de construcció tradicional i d’altres sistemes modulars.

El mòdul de formigó és l’element estructural que conforma l’edifici i permet múltiples variables en quant a dimensions i obertures. El disseny i característiques del formigó armat d’alta resistència, permet solucions d’estructures amb moltes exigències de càrrega. Amb aquest sistema es poden construir edificis de fins a 8 plantes sense el suport de cap element rígid que resolgui els esforços horitzontals de l’edifici. Per a alçades superiors es poden dissenyar solucions basades en canalitzar aquests esforços horitzontals cap a nuclis rígids (escales, ascensors, etc.).

La resistència de 50Mp del formigó i l’acer B500s fan possible una gran capacitat portant. De la mateixa manera, el propi sistema es pot adaptar a diferents exigències de càrrega, en funció de les condicions d’ús previstes per a l’edifici o les condicions d’ocupació i d’altres requeriments; mitjançant la gestió de l’armat en funció del càlcul i les possibilitats dels reforços, així com amb l’augment de les seccions resistents.

En relació amb el pes del sistema constructiu, aquest resulta més lleuger que d’altres solucions tradicionals amb formigó armat i obra ceràmica, amb una reducció del 30%.