Construcció Modular – Compact Habit
| Inici | Mòdul Compact Habit| Aplicacions
Interior residencia modular Reus
Sanitari

El sistema eMii permet resoldre pràcticament la totalitat d’un CAP, i la zona d’habitacions i/o consultoris d’un hospital, deixant per a la construcció tradicional les zones més diàfanes i/o que necessitin de més alçada lliure. També dins d’aquest segment, el sector de residències sociosanitàries està en expansió degut a l’increment de l’esperança de vida de les persones.

Dins del segment salut identifiquem 3 subsegments:

  • Residències sociosanitàries
  • Hospitals
  • CAP’s


En l’àmbit d’ampliació d’un CAP a Reus com a equipament que integra diferents serveis sociosanitaris, Compact Habit hi ha realitzat una residència geriàtrica. També dins del mateix segment, s’han realitzat els consultoris per a l’ampliació de l’Hospital Josep Trueta a Girona.