Construcció Modular – Compact Habit
| Inici | Avantatges| Qualitat i confort
Eficiència tèrmica

 

L’eficiència tèrmica de l’edifici depèn directament de la solució constructiva adoptada. Com a criteri general recomanem que la unitat d’ús (per exemple un habitatge), compti amb un aïllament perimetral envolupant, buscant la independència energètica respecte dels mòduls adjacents.

A Espanya, els edificis construïts per Compact Habit disposen de la màxima eficiència i s’han certificat amb la lletra “A”. Aquest resultat s’aconsegueix combinant l’aïllament del mòdul i el sistema energètic general de l’edifici.

Si agafem com a exemple el mateix projecte utilitzat en l’apartat d’acústica, l’indicador de la certificació energètica és de 3,5kgCO2/m2, per tant li correspon una A.